Köpare

Villkor för köparen

För att kunna bjuda på auktionen måste man registrera sig som kund varvid man erhåller ett kundnummer. Detta göres antingen direkt på hemsidan eller på plats i auktionslokalen. Därefter finns det fyra olika sätt att bjuda på.

  1. Fr.o.m. att auktionskatalogen har publicerats kan man lägga sitt maxbud på önskat objekt direkt på hemsidan, ända fram till auktionsstart. Tänk på att lagda bud inte kan återtas. Däremot kan man höja sina bud ända fram till auktionsstart. Vid ledande bud erhålls en grön skylt "Du leder".
  2. Skriftliga bud kan lämnas in under våra visningstider på plats i auktionslokalen samt även under hela auktionen.
  3. När auktionen startar kan man deltaga i budgivningen på plats i auktionslokalen mot uppvisande av sitt kundnummer.
  4. Telefonbud kan beställas före auktionsstart på objekt som man är beredd att bjuda upp till minst 1000.- för.

Lägsta bud 100kr

Höjning av bud under Auktionen följer nedanstående lista.

Bud Höjning
100 - 1000kr 50kr
1000-3000kr 100kr
3000-5000kr 200kr
5000-10000kr 500kr
>10000kr 1000kr

Björnssons Auktionskammare fritar sig allt ansvar om anbud på grund av misstag eller inskrivning ej verkställs. Vid två lika anbud räknas det först registrerade som köpare. Det åligger anbudsgivaren att själv kontrollera om ett anbud lett till köp. Tänk på att distanshandelslagen ej gäller på föremål som klubbas i salen.

Betalning

På klubbat pris tillkommer 22% i köparprovision samt 35.- i slagavgift ink. moms På objekt märkta (D) tillkommer 5% om priset överstiger 2225.- enligt lagen om följerätt, s.k. Droit de suite. Betalning kan ske under pågående auktion samt direkt därefter. Vi accepterar alla kort utom American Express och Diners Card.

Om varorna ska skickas ska detta meddelas till Björnssons Auktionskammare snarast möjligt. Dock har vi endast möjlighet att skicka mindre enstaka föremål.

Eventuell reklamation ska ske senast 10 dagar efter auktionen. Vid utebliven betalning inom föreskriven tid, kan varan komma att omförsäljas. Eventuella uppkomna kostnader härvid belastas köparen, som även spärras från framtida köp.

Utlämning

Avhämtning av inropat gods skall ske inom tre arbetsdagar efter auktionen. Därefter tillkommer en hanteringskostnad om 20.-/objekt. Utlämning sker första veckan efter varje auktion, måndag-onsdag kl 10-17

Auktionslistan

Listan ska bara ge Er en kort information om objekten, och ska endast hjälpa Er vid identifieringen. Eventuella skador och defekter finns inte alltid med, varför det är viktigt att Ni undersöker objekten noga vid visning och före auktionen. Bristande eller felaktig beskrivning i denna lista utgör alltså inte grund för reklamation.

Utropspriset

Utropspriset är bara en vägledning från vår sida till köparen. Varan kan säljas både över och under utropspriset.

Anbudsauktion

Den sista delen på månadsauktionerna är en anbudsauktion.

På anbudsauktionen kan man endast lägga bud antingen på hemsidan eller skriftligt i auktionslokalen.

Vilka rop går på anbudsauktionen ?

Det framgår av första sidan på auktionskatalogen, samt under fliken Auktioner på aktuell auktion.

Hur länge kan jag lägga anbud på anbudsauktionen ?

Ni kan lägga anbud fram till auktionsstart på hemsidan samt fram till kl. 14.00 i auktionslokalen på Auktionsdagen, d.v.s. även under Auktionen.

Hur får jag reda på om jag har köpt ett Rop ?

Om ni är kvar på Auktionen går det bra att få reda på det Kl. 14.30 annars kan Ni ringa under hela måndagen mellan 10-17 och fråga hur Era anbud gick. Har Ni angett mailadress så meddelas resultatet via mail.

Exempel:

Jag vill lägga bud på rop 903, och jag är beredd att gå med till 250 kr. Då fyller jag i en Anbudslapp med följande uppgifter. Ropnummer 903 Anbud 250 kr Kund.nr (mitt Kundnummer)

Hur bestäms det klubbade priset ? (Alternativen bygger på ovanstående exempel)

Det finns inga fler anbud än mitt, då får jag Ropet för 100 kr.(Lägsta budet är 100 kr.) Det ligger redan ett anbud på 150 kr.då får jag Ropet för 200 kr.(Du får ropet så förmånligt som möjligt, men du måste gå över näst högsta budet.) Det ligger redan ett anbud på 250 kr. då får jag inte ropet.(Vid lika Anbud vinner det som kom in först.) Det kommer in ett Anbud på 350 kr.då får jag givetvis inte ropet utan det klubbas för 300 kr. (Det nya budet får ropet så förmånligt som möjligt, men det måste gå över ditt bud.) Vad tillkommer ? På klubbat pris tillkommer 22% i köparprovision samt 35.- i slagavgift ink. moms

Integitetspolicy

Genom att registrera sig som kund för budgivning eller genom att signera
ett inlämningskontrakt för försäljning, godkänner kunden att dennes uppgifter
får hanteras av oss för:
-Fakturering
-Redovisning
-Utbetalning
-Informationsbrev
Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas aldrig vidare.
Kunden kan närhelst det önskas begära uppgift om vilka personuppgifter
som finns lagrade hos oss.
Kunden kan närhelst det önskas återkalla sitt kundnummer.
Dock är vi skyldiga att spara fakturor samt redovisningar i sju år
efter försäljningstillfället enligt Bokföringslagen.
Kunden kan närhelst det önskas avregistrera sig från våra
informationsbrev.

Vår webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt.
Du kan stänga av cookies i din webbläsare, men kommer då inte att kunna logga in som kund.

Säljare

Inlämning och värdering inför kommande auktioner sker måndag till fredag kl. 14-17, eller enligt överenskommelse. När det gäller hela eller delar av hem och dödsbon, kontaktar inlämnaren oss för bokning av ett hembesök. Där går vi tillsammans igenom bohaget för att finna den bästa lösningen för Er.

Våra villkor

Inlämnarprovisionen på vanligt gods är 20 % (Kvalitetsauktion 15%) samt 30 kr i slagavgift ink. moms Vid försäljning av smycken, armbands- och fickur uttages endast 10% i provision Utbetalning sker 10 arbetsdagar (Kvalitetsauktion 20 arbetsdagar) efter auktionen via girering, förutsatt att köparen betalt och ingen reklamation skett.
Bevakning kan ske efter överrenskommelse. Återropsavgift 100 kr per osålt objekt.

Inlämnade föremål är försäkrade av Björnssons Auktionskammare i samband med inbrott, brand och vattenskada till ett värde motsvarande utropspriset minus försäljningsavgifter (provision samt slagavgift).

Vi erbjuder Er

Värdering
Packning och transport
Tömning och städning
Att exponera alla varor med bild och text på Internet
Vårt kundregister med både Svenska och Internationella kunder
Snabb redovisning efter auktionen

Välkommen som inlämnare hos oss....

Fråga Oss gärna om Ni har ytterligare frågor.

Skicka och Betala

Om Ni vill att vi ska skicka föremålen till Er.

Ni meddelar oss via,epost eller telefon och där anger Ni Ert kundnummer och att Ni önska få föremålen skickade till Er.

Vilka varor kan jag få skickat till mig ?

Små enstaka varor men inga tavlor, serviser eller större partirop.

Vilka avgifter tas ut.

Vi tar ut en packningskostnad från 50kr/paket Postens postförskottsavgift på 85kr Frakten från Postens Postpaket Fraktavgifter posten

För att se fraktavgifter hänvisar vi till www.posten.se

Betalning

Betalning kan ske till: Bankgiro 5926-1974

Och från utlandet
IBAN SE27 8000 0831 3952 4250 2077
Bic/Swift: SWEDSESS
Banknamn:
Sparbanken Skåne
Nygatan 1
Box 100
244 22 KÄVLINGE

Vi tar inte emot kreditkort via telefon eller email.

x
Björnssons Auktionskammare använder cookies   Läs vår Integitetspolicy. OK